...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަންމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތުން އޫކޮށް ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ނަގޫފަތްކައިރީ ދެފަރާތު ކުރަގަނޑު ހުންނާނީ ތޫނު ކައްޓެއްގޮތަށް ދެފަރާތަށް ނުކުމެފައެވެ.
މިއީ ތެޔޮކަންގަދަ މަހެކެވެ.
މަސްގަނޑު ހުންނާނީ ހުދުކުލައިގަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުވާމަސް . އަންގައު . އަންގާ . ގުއިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ