...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަމަސް
ނ.
(ޅ) ވާލަން މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކަޅުކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ނިގޫފަތްގަނޑުގެ ބުޑުގައި ދެފަރާތުގައި ދެކަށި ހުންނާނެއެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ދެކޮޅު ހުންނާނީ ހިމަދިގު ދެނަރުވާހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ