...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަލަ
ނ.
(ޏ) އޮޅުއަލައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތެތްބިމުގައި ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ވިލާތު އަލަހެން ގޮބަޅިވެސް ފައިބާނެއެވެ.
ފަތް ހުންނާނީ، ފެހިކުލަ ވަރަށް މަޑުކޮށެވެ.
ފަތުގެ ކޮޅު ތޫރިއަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.
މިއީ ކެހުން ހުންނަ އަލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ