...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅަލިބިބީ
.
ބިބީގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ވަށައިގެން ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައެވެ.
މަހުގެ އަރިމަތި ހުދުވެފައި ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ކޮތަރިބައިގެ ކުރީކޮޅުން ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ލޯހުރަސްކޮށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ