...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅިހި
ެއް، މިމަހުގެ ކުލައަކީ، މަޑުވައިލެޓުކުލައާ ގުޅޭ މުށިކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ތުންފަތް ހުންނަނީ ފިޔާތޮށި ކުލައެއްގައެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތްގަނޑުގައި މަތީ ތުން ކައިރީގައި ރަތްކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
(2) ކިއްސަރުވަޑާން ކުރާ މީހުން ފާހަގަ ލާން ދެލިޖައްސާ ކަށަވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޒަރުހިންގުން . ބޮނބިކަޅިހި . ކަޅިހިއަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ