...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅިހިއަބު
ނ.
ދެއެއްޗެއް ހިމުން ކުރަން އެކަތި އަނެކައްޗާއި ގާތްކޮށް އެކަތީގެ އަރިމަތި ހުންނަގޮތަށް އަނެކަތީގެ އަރިމަތި ހެދުމަށް ކަޅިހި އަޅާއިރު، ދެއެތިގަނޑު ދޭތެރެ އެއްވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ދެއެތިގަނޑު ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށް ދެއެތިގަނޑު ދޭތެރެއަށްޖަހާއަބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ