...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅިކުރުން
މ.
(1) ބައެއްކަހަލަ ދިޔާއެއްޗެހި އުނގުޅައިގެން ތެންމުން.
މިސާލު:
(ހ) އަތަރުން ކަޅިކުރުން.
(ށ) ލެއިން ކަޅިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ