...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅިއެޅުން
މ.
އެއްޗަކާ ދިމާއަށް ޙާއްސަގޮތަކަށް ކަޅިހުއްޓައިލައިގެން ބެލުން.
މިގޮތަށް ގިނައިން ބަލައިއުޅުނީ ލޯބިވެރި ކަމުގައްޔާއި، އެދުންވެރި ކަމުގައްޔާއި ރުޅިވެރި ކަމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ