...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅު
ނއ.
(1) ބޮލާކީންޏާއި ދަރުދެލީގައި ހުންނަ ކުލަ.
(2) އަނދިރިކަންގަދަ.
(3) ކުލަ އަނދިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނުކަކުނި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބަރު . ހަބުރު . ހައިތަރު . ހައްބުރު . ހައްވާމަހަ . ހަވާދު . ހަވާދުކުރުން . ހަތްތެލިފޫދުއްވި . ހާސްފައި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދޫރަ . ހިރުނދުދޫނި . ހިތަމިޔަރު . ހިތިބޯ . ހިތިތެޔޮ . ހިލަކަންފަތި . ހުނބުޅު . ހުއިފިލަނޑާ . ހުއިތަނޑި މުގުރާން . ހުވަނި . ހުދު . ހުދުރޮނޑު . ހުދުކަޅި . ހުދުތަން . ހުދުލައްފާނަ . ހުދެއޮނޓާމޭރެ . ހޮޅިސާޑި . ހޮއެބޮލި . ނަނުބެއްދި . ނަރުދޭވާނި . ނައިކަ . ނަމުރު . ނަލަހިކާ . ނަލަމަރިޔަން . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާނު . ނާގަހަރުފަ . ނިއަރަ . ނިއަރަކަޅުއޮށް . ނިއަފަތި . ނިގާރަންފޮށި . ނިޔަރަކަޅޯއް . ނިޔަފަތި . ނުއިބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ