...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުހަން
ނ.
އިންސާނާގެ ހަތަރެސްފައިގެ ބަނޑުފުށް ނޫން އެހެން ތަންތާނގެ ހަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއަފަތި . ނިޔަފަތި . ދެހަންދޭތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ