...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުހުއްތުމޭވާ
ނ.
މޭވާގެ ބާވަތެއް، މިއީ ވަރަށް ފޮނި، މީރު މޭވާއެކެވެ.
މިމޭވާގައި ކާން ބޭނުންކުރަނީ އެތެރޭގައި އޮންނަ އޮށްތަކުގެ ބޭރުގައި އޮންނަބައެވެ.
މިގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ފަނި ގިރުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާފަންނުމޭވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ