...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުރޮނޑު
ހުގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
މީގެ ބައެއް މަހުގައި ފެހިކުލަ އެކުވެފައިހުންނަ ގަދަނޫކުލައެއް ހުރެއެވެ.
މަޑުކޮތަރިބައިގެ ބުޑުދޮށުގައި ހުދާއި ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫކޮޅުގައި ކަށިހުޅުނބުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިމަސް އެންމެ ބޮޑުވަނީ 53 ސެންޓިމީޓަރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮއިމަތީރޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ