...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުބިލަމަސް
ް.
މިއީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ބާނާމަހެވެ.
މިމަހުގެ ބަނޑުދޮށުގައި މަހުގެ ދިގަށް ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ، ގަދަނޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުންނަނީ ރިހި ހުދުކުލައެވެ.
(2) ފަސްރޮނގުމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނި . ރަންދިޔަ . ރޮނގުދެމިމަސް . ކަނޑުމަސް . ކަޅޭލަމަސް . މަސްކަނޑު . ފަރުމަސް . ފަސްރޮނގުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ