...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުކަނދިލި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެއް.
މިއީ ކުޑަވަރެއްގެ ހިމަދިގު ފަތެއް ހުންނަ ގަހެކެވެ.
މިފަތުގެ ދިޔަ ފަންވަތުގައި ލިޔާ އަކުރު ކަޅުކުރާން ގެންގުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިވެޔޮ . ފެންކަނދިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ