...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުކައްޅަ
ެއް.
މިގަހުގެ ފަތް އެތުރިފައި ހުންނަނީ ގޮފީގެ ދެފަރާތުގައި އެއްފަތް އަނެއްފަތާ ދިމާވާގޮތަށެވެ.
މިއީ ބޯކޮށް ހުންނަ އާވިރަހަލާ ފަތެކެވެ.
ފަތުގައި ހުންނަނީ ގަދަ ފެހިކުލައެވެ.
މިގަހުގެ ގަސްގަނޑުގެ ކުލައަކީވެސް ގަދަފެހިކުލައެވެ.
މިއީ ވަރަށް ކިރު ގިނަ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ