...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުކޫޑި
ނ.
ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހުމުން ގަހުގެ ފަތްތަކާއި ގޮފިތަކުގައި ހުންނާނީ ކަޅު ތިއްތިއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ކުދިކުދި ކޫޑިތަކެއް އަޅައިފައެވެ.
ގިނައިން މިބަލިޖެހެނީ ލުނބޯ ގަހަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ