...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު
ނ.
ދަންބޮޑުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަރުފަރުގެ ބޭރުން ފުންހިސާބުގައި ގިނައިން އުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ފަނޑުފިޔާތޮށި ކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތުގެ ހުރަހަށް ކަޅުރަތްކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ