...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުއަލަ
ނ.
އަލައިގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ތަނޑު ހުންނާނީ ކަޅު ދަނބުކުލައެއްގައެވެ.
މިއަލައިގެ ފަތުގައި ފެނެއް ނުހިފާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅެއަލަ . ކަޅޮއަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ