...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުއޮށަނި
ނ.
އޮށަނީގެ ބާވަތެއް.
މިގަހުގެ ފަތުގެ ތަނޑުތަކާއި ގަހުގެ ގޮފިތައް ހުންނަނީ ދަނބުކުލައިގެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅެއޮޓަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ