...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުއޮށް
އި މިކުލަ ހުންނަނީ ވަރަށް ފަނޑުކޮށްނެވެ.
މަހުގެ ތުނބުން ފެށިގެން ލޯހުރަސްކޮށް ދެވަނަ ކޮތަރިބައި ނިމިފައިވާ ހިސާބަށް ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މިރޮނގުގެ ފަހަތުން މަހުގެ ނަގޫކޮޅުގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ތުނބުގައި ދެނަރުވާ ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއަރަ . ނިއަރަކަޅުއޮށް . ނޭރެކަޅެހުޓެ . ނޭރެމަހަ . ރަތްކަޅޭށި . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކަޅެހުޓެ . ކަޅޯއް . ކައްޓަފުޅި ކަޅުއޮށް . ކާފޫރުތޮޅި . އަޅިކަޅޯއް . އުދަލިކަޅެހުޓެ . އުދަލިކަޅުއޮށް . އޮޑަކަޅުހުޓެ . މޭރެކަޅެހުޓެ . ދުވާފަރުދަންޑަހެލު . ތެލަކަނދި . ގޫބަޑިނޭރާ . ގޮބުކަޅޯއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ