...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުވެން
ެ ވެނެވެ.
މިވެން ގާތްގަނޑަކަށް 2..
މީޓަރަށް ބޮޑުވެއެވެ.
ދަތްތައް ހުންނާނީ ވައްކޮށް ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ.
މިބާވަތުގެވެން އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލަދީ އުޅެއެވެ.
މިވައްތަރުގެ ވެނުގެ ކުލަ ހުންނާނީ ކަޅުކުލައަކާއި ގަދަމުށި ނުވަތަ ކަޅުރަތް ކުލައަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅެވެމެ . ވެނައި . ވެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ