...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުފޫރޮނޑު
ނ.
(މ) ފަޅުތެރޭގައިއުޅޭ ކަޅުކުލައިގެ ރޮނޑެއް.
މިރޮނޑުގެ ނިގޫފަތާއި ކޮތަރިހުންނަނީ ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
ކަނޑުގައިއުޅޭ މިބާވަތުގެ ރޮނޑު ހުންނަނީ މުޅިން ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ