...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުފޮނިޔަމަސް
ނ.
ފޮނިޔަމަހުގެބާވަތެއް.
މިއީފަރާއި ފަޅުތަކުގެ ބޭރުގައްޔާއި އެތެރެވަރީގެ ކަނޑުތަކުގައި ދިރިއުޅޭމަހެކެވެ.
މިމަސް އާދައިގެ ފޮނިޔަމަހަށްވުރެ ކަޅުވާނެއެވެ.
ފޮނިޔަމަހުގެ ބޮލުގައި ހުންނަ ރޮނގުތަކެއް މިމަހަކު ނުހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ