...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުދިރި
ނ.
ދިރިޔާ ދަވިއްގަނދަށްވުރެ ކުދި ކަޅުކުލައިގެ ފުއްތަކެއް.
މިއީ އާވިޒާތުގެ ރަހައެއްދޭ އެއްޗެކެވެ.
މި ބޭހަށްވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
ދިވެހިބޭހުގައި މި ހިމަނައިފައިވަނީ މިނާބޭހުގެ ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބޭސް . މިނާބޭސް . ލޮނުމެދުތެޔޮ . ލޮނުލުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ