...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުތިލަ
ނ.
ގައިގެ ހަމުގައި ފާޅުވާގޮތަށް ހުންނަ ކުޑަކުޑަ ކަޅުތިއްކެއް.
މިހުންނާނީ ހަމާއި އެއްވަރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިތަ . ވަނަހާ . ވެނެހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ