...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުތެޔޮ
ނ.
އިންޖީނުގައި ބޭނުންކުރުމުން އަނދައި ކަޅުވެފައި ހުންނަ އިންޖީނުގެ އަޑީ ތެޔޮ، މި ތެޔޮ ލަކުޑިއާއި ދޯނިފަހަރުގައި ލާނ ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ