...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޅުގަނދަކޯޅި
ނ.
ގަނދަކޯޅީގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ގަހުގެ ފަތުގައި ފެހިކުލަ ގަދަވާނެއެވެ.
މާހުންނާނީ ކަޅު ދަނބުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅެގަނދެކޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ