...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަކާބޭކަލުން
ނ.
(1) ގަނޑުވަރުތެރޭ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ އަރިހުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އަރިހަށް ތިބޭ މީހުން.
ފަރިއްކޮޅު ބަހައްޓައި، ރޭކޮށް ހަދަނީވެސް އެމީހުންނެވެ.
(2) ޚައްދާމު ބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ