...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަކޫ
ނ.
މާކަޅުވާމަހާއި، ކުޑަކަޅުވާމަހާއި، ގުޅުނުތާނގެ ހުޅުމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޅަންދަރު . ބަގައްދަރު . ކަކޫގާތުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ . ކުޑަކަކޫޖެހުން . ކުޑަކޮއްޅުން . ކުޑަކޮއްޅުންހުރުން . ފަސްތަންބަނުން . ފޫހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ