...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައި
ނ.
(ބދ) އަތްތިލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނާ . ހަން . ހަންފީރު . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޖެހުން . ހަރަމަލި . ހަރިންމަ . ހަރުބޭސް . ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ހަރުގެ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޮމަލި . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުފުއްޕުން . ހަކުރުލުން . ހަކެތޯޓު . ހައިބަނޑާ ހުރުން . ހައިކަފުޅު . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައްބުރު . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހައްވާމަހަ . ހައްމާމު . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހައްތި . ހައްތޮށި . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަމަރޮދި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތިމައު . ހަތް . ހަތްނަރަކަ . ހަތްކޮޅު . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަލާހެލި . ހަޝިޝް . ހާ . ހާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ