...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިރިހެދުން
މ.
ފޭރާމާއި ފޮތީގެ އެއްޗެހީގެ ކައިރިފަށުން ރޮދިނެގުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފަހާފޮށިން ނުވަތަ އަތުން ރޮދިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮށްވަޅު ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ