...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިރިފަށް
ނ.
ކައިރިޔަށްވާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހިތިބޯ . ހިތިގަސް . ހުބޮށި . ނަރުހިރު . ނަލަހިކާ . ނިރި . ނިއަރޮދި . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިޔަރޮދި . ރަވަ . ރެސް . ބިލެތްކެފުން . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ކަހާރިނދަލި . ކަށިފަތިކައިރި . ކަނިކެނޑުން . ކަންފަތުވޮށިފަށް . ކަސްމަތި . ކަސްމަތިޖެހުން . ކާޅުދަދު . ކުރެވި . ކެޔޮޅުރޮއްވި . ކޮއްބޯވިލާ . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . އަރިމަތި . އަތްދުތްލީފޮށާ . އަތްދުތްލީކަރުދާސް . އެކަނިކާތަށި . އޮޅުފަތިމިޔަރު . އޮއިކޮޅު . ވަށްބޯމިޔަރު . ވައިގުޅިޖެހުން . ވޮށި . ވޮށިފަށް . ވޮށިދާރަ . މަތީކައިރި . މަޑުމިޔަރު . މުދި . ފަތިމެޅުން . ފަތްމިނިބިބީ . ފަސްގަނޑުކަނޑައިލުން . ދަދު . ދާރަ . ދޮންނޫފާނަ . ދޮންއޮޅުފާނަ . ދޮންމިޔަރު . ތިރީކައިރި . ތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ