...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިރުރިނދަލި
ނ.
ރިނދަލީގެ ބާވަތެއް.
މި ރިނދަލީގެ ބޭރުގައި ޅިޔަފަށްތަކެއް ހުރެފައި މުޅި ރިނދަލީގައި މަޑުމުށި ކުލަހުރެފައި މިކުލައިގެ ތެރޭން ގަދަ މުށިކުލައިގެ ދޯދި ފަށްތަކެއް ބޮލުން ފެށިގެން ބޭރުކައިރިއަށް ފެތުރިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ