...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިރުބޮލި
ނ.
ރިހާކުރުބޮލީގެ ސިފައަށް، އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުންނަ، ގާތްގަނޑަކަށް 3 އިންޗިވަރުގެ ބޮއްޔެއް.
މީގައި ހުންނާނީ ގަދަމުށި ކުލަޔާ ކިސުޑިކުލައިގެ ތިއްތިއްޖަހައިފައެވެ.
ބަނޑުދަށް، ފަރާތް ހުންނަނީ ރިހާކުރު ބޮއްޔާ އެއްގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ