...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިކޯޅި
ނ.
(ޏ..) ބޮޑުވައި އިނގިއްޔާއި ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި ދުރުކޮށް ދަމާލީމާ ޝަހާދަތް އިނގިލީގެ ކޮޅުން ކުޑަވައި އިނގިލީގެ ކޮޅާއި ދެމެދުގެމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ