...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިވަތް
ނ.
(1) އަތުގެ އިނގިލިތައް ފޭކޮށްދަމާލީމާ ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ކޮޅުން ކުޑަވައި އިނގިލީގެ ކޮޅާއިދެމެދުގެ މިން.
(2) މުށެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ