...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިފިއެއްޗަކާ ބޭރިވެސް ނުމޮށޭނެ
"ކައިފިއެއްޗަކާ ބޭރިވެސްނުމޮށޭނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ކޭއެއްޗަކާދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމެއްނެތޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ