...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިދާ
ނ.
(1) އަހުގެ ލަގަން ހަރުކުރާން އަނގަޔަށް ލައްވައިފައި އޮންނަ ދަގަނޑުގަނޑު.
(2) ޙަވާލުވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އުޖޫރައެއް.
(3) އެކިއެކި ދެރުމަށާއި، އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ނަގާތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަގަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ