...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިދާ އެޅުވުން
މ.
(1) ލަގަން ހަރުކުރާން އަނގަޔަށް ދަގަނޑު ގަނޑެއްލެއްވުން.
(2) (މަޖާޒު) ކިޔަމަން ކުރުން.
(3) ކިޔަމަންވާނެ ގޮތް ހެދުން.
(4) ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެއްޗެއް ބުނަން ނުކެރޭނެގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ