...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައިތުވައްބަޑި
ނ.
އަތުން ހިފައިގެން އުޅޭ، ބޭސް އަޅައިގެން، ދޯރިޖަހައިގެން ގޮއްވާ ބަޑިއެއް.
މިއީ އިހުގައި ކޮށީމީހުން ގެންގުޅުނު ބަޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންކުރަ . ކައިތުވައް . އަމާޒުބަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ