...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްބާބު
ނ.
ކަޅު އަސޭމިރުހުގެ ފުއްތައް ހުންނަ ގޮތަށް އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތިކޮށް ބޭރު އޮމާންކޮށް ހުންނަ ކަޅު އޮށްތަކެއް.
މީގައި ހިމަހިމަ ތަނޑެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ދިވެހި ބޭހުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިކަރާބޭސް . ތިރިކަށުނގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ