...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްކާބަދިގެ
ނ.
އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުރި ބަދިގެއެއް.
ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ކައްކާ، އަހަރުމައްޗާއި، މަސްމައްޗާއި، ސަމާތެރޭގައި ޒިކުރުވެރީންނާއި ބެރުދުންމާރިވެރީންނާއި، ކޮށީ މީހުންގެ ކޮއްތާއި، އަރިހު ބޭކަލުންނާއި، އަތަރުގޭ މީހުންގެ ކޮއްތު ކައްކަނީ މިތާނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ