...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްވާދު
ނ.
(1) ވަޑާމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެލަކުޑިގަނޑު ފައްތަރުކުރަން، ނުވަތަ އެއްޗެއް އެތަނަކަށް ފައްތަން ކަނޑައި އަޑިކުރާތަން.
(2) ބައެއްކަހަލަ ކަރުދާހުމަސައްކަތާއި، ފެހުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރުމަށް، ވީ އަކުރެއްހެން ކަނޑާލާތަންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނިފަށްލީބުޅި . ކައްޕު . ކޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ