...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްތިރި
ގެ ކުރި ބުރަފަތިވާނޭހެން ހަރުކޮށްގެން ހަދާކަނި.
މިކަނި ވިއްދަނީ ގަސްގަހާއި ގޮފިގޮތްޕާއި، އުނދޯލިވަސް ފަދަ ތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ.
(2) އުނދޯލީގެ ވަސް ބޭއްވުމަށް ބުރަފަތި ވާނޭހެން ތައްޔާރު ކުރާކަނި.
(ބދ) (3) ހަނގުރާމަވެރި.
(4) ގަދަފަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ރަންފައިލުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . އިސްކަންދަރު . ދޮންބަންޑާރައިން . ތުޅާކި . ތުޅާކިބެއްދުން . ގުނަކުރާ ފާހަގަ . ސިރީރޯހައިސްފަކައްތިރިބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ