...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްގަނޑު
ނ.
ހަރުވާޅާއި ފަޓުލޫނުފަދަ ތަކެތީގެ ދަނގަދޭތެރެ.
އިހުގައި ހަރުވާޅު ފަހާއިރު ވަކި ފޮތިކޮޅަކުންވެސް ކައްގަނޑު ލައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ