...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްސައިލުން
މ.
(1) އަމިއްލަ ބާރަކާ ނުލައި ފަރާތަކަށް ފައިތިލަ ކެހިގެން ދިއުން.
(2) ހިތުގައި ރާވައިގެން ހުރި ކަމެއް ހަނދާން ނެތުން.
(3) ލޮންދައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮމާލުން . ފާކެއްސުން . ތޮއްސައިލުން . ލޮންދައިލުން . ލޯމަތިންގެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ