...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޓަފުޅި
ނ.
ފެނަށްދިރޭ ކުޑަ މަހެއް.
މިއީ ވަޅުވަޅާއި މަސްޓޭންކުތަކުގައި ގެންގުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ އުރަހައިގެ ކޮޅުގައްޔާއި ނިގޫފަތުގެ ކޮޅުގައި ތޫނުކައްޓެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތުގައި ހުދުކުލައިގެ ރޮނގެއްހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ އަޅިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޓަހުޅެ . ކައްޓަފުޅިމިޔަރު . ކައްޓަފޫޅި . ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ