...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޓަފުޅިމިޔަރު
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މިމިޔަރުގެ ސިފަ ހުންނަނީ ކައްޓަފުޅިޔާ އެއްގޮތަކަށެވެ.
މިޔަރުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ، ގަދައަޅި، ނުވަތަ އަޅިމުށި ކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ