...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޓަލަ
ނ.
ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބިމުގައި ދުވަމުން ހެދޭ.
ވެލެއްގެ ގޮނޑިއެކެވެ.
މިގޮނޑި ފައިބަނީ ފަތުބުޑުންނެވެ.
މީގެ ބާވަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުކުރިކައްޓަލަ . ހުދެކުރިކައްޓަލަ . ރަންގު . ރަންގުކައްޓަލަ . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ . ކަށިހުކުޑަލަ . ކަށިކައްޓަލަ . ކައްޓެލަކަލިޔާ . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކުރިގަނޑު . ކުރިޖެހުން . ކޭނިވުން . އައްސިދަކައްޓަލަ . އޮޅުދޫކައްޓަލަ . މައިހެލުން . މަތިވައްކައްޓަލަ . މެޓާގަނޑު . މޭޒުމަތީ ކައްޓަލަ . ފަޅަ . ފުށްވުން . ފެހެނޑަވެޔޮ . ފެންފެހަނޑަ . ފޭށިގަނޑިކައްޓެލަ . ތިންފަތް ކައްޓަލަ . ތުތިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ