...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކައްޓާ
ނ.
(1) ބޮޑެތިބަރު އެއްޗެހި ކިރާން ހަދާފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ތިލަފަތް.
(2) ފަތިކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ތިލަފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަވާލި . ނަގޫ . ނަގޫފަތް . ކަށިފޮތި . ކަނދުރާ . ކައްޓާފައްލާ . ކިބަ . ކޯތާފަތް . އުނގުރު . އުނގުރުޖެހުން . އުނަގަނޑު . އުނަގަނޑުމަތި . ވަތިގޮހޮރު . ވިހަދަނޑި . ފިލި . ދަރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ